Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

CÔNG AN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VỀ NỘI DUNG TÁC PHẨM CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Thực hiện Kế hoạch của Thành ủy Lạng Sơn, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo thành ủy, ngày 12/5/2023, Đảng ủy Công an thành phố Lạng Sơn đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên về truyền thống lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023); đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số 02/ĐA-BCA-X03, ngày 18/01/2023 của Bộ Công an, Nghị quyết số 16 của Đảng uy Công an trung ương về Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Hoàng Minh Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí Lãnh đạo, Đảng ủy và cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thuộc Đảng bộ Công an thành phố.

Đồng chí Hoàng Minh Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu chỉ đạo

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong Đảng bộ đã được giới thiệu nội dung tác phẩm“ Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó tập trung vào các nội dung cốt lõi của tác phẩm như: Một số vấn đề cần rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; trên đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Đại diện Lãnh đạo Công an thành phố phát biểu

 

Nội dung chuyên đề thứ hai tập trung tuyên truyền lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023), trong đó tập trung vào các nội dung như: Sự thành lập của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; những chặng đường lịch sử vẻ vang qua 90 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ Lạng Sơn (1933-2023) và Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ Đại hội.