Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

CÔNG AN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ

Công tác cải cách hành chính được xác định là công việc xuyên suốt và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2022. Do đó, ngay từ đầu năm, Công an thành phố Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác. Với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính”, mỗi cán bộ, chiến sỹ trong Công an thành phố đã luôn tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực hết mình trong công việc, hết lòng phục vụ lợi ích của người dân.

Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã tập trung quán triệt, triển khai các Chương trình, Kế hoạch của Công an tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân, cụ thể hóa bằng các Chương trình, Kế hoạch của Công an thành phố và chỉ đạo các đội Nghiệp vụ, Công an các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Qua đó, công tác cải cách hành chính của Công an thành phố đã có những bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác cải cách hành chính được gắn liền với cải cách tư pháp và thực hiện các quy chế dân chủ trong Công an nhân dân, đồng thời được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự cũng như trong công tác cải cách hành chính trong nội bộ lực lượng Công an thành phố.

 

Ra mắt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Công an phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Lạng Sơn.

 

Tập trung triển khai thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chủ động tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công tác cải cách hành chính; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã, nhất là bộ phận giải quyết thủ tục hành chính làm tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân và các tổ chức và doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị được nâng cao; đội ngũ cán bộ, chiến sỹ ngày càng trưởng thành, có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu.

Việc thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính được Công an thành phố chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đúng quy định; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, chiến sỹ đã từng bước được quan tâm đầu tư; nơi tiếp dân được chỉnh trang, bảo đảm thoáng mát, sạch đẹp, trang trí đúng quy định và Điều lệnh Công an nhân dân; có bảng niêm yết công khai các quy định về trình tự, thủ tục, lệ phí, số điện thoại đường dây nóng và đặt hòm thư góp ý xây dựng đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Công an thành phố đẩy mạnh việc cấp CCCD và định danh điện tử cho người dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

 

Công tác thông tin tuyên truyền về Cải cách hành chính cũng được Công an thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện trong nội bộ cơ quan và đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền lồng ghép với trong các buổi giao ban, sinh hoạt chuyên đề và trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; đăng tải tin, bài viết liên quan đến các quy định về thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của Công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong giải quyết thủ tục hành chính trên trang Zalo của đơn vị, trang thông tin điện tử của Công an tỉnh và UBND thành phố; chỉ đạo các đơn vị tích cực hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu công tác Cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2022”, góp phần nâng cao nhận thức của CBCS về công tác cải cách hành chính, đồng thời để tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Cán bộ Công an thành phố đang thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

 

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Lạng Sơn đã kịp thời xây dựng và hoàn thiện mô hình thí điểm về cải cách hành chính tại Công an cấp xã đối với 02 đơn vị là Công an phường Hoàng Văn Thụ và Công an xã Mai Pha; triển khai thực hiện danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công quốc gia Bộ Công an trong các lĩnh vực quản lý cư trú, cấp CCCD; đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; nộp phạt xử phạt VPHC trên lĩnh vực giao thông đường bộ; đẩy mạnh việc khai thác Trang Zalo của đơn vị trong việc đăng tải tin, bài viết liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, công tác bảo đảm ANTT, đồng thời thành lập “Tổ tiếp nhận, giải quyết thông tin, phản ánh, kiến nghị” của người dân, doanh nghiệp, qua đó tiếp nhận và trả lời các tin nhắn, vướng mắc của người dân gửi đến liên quan đến các TTHC và công tác bảo đảm ANTT thuộc thẩm quyền của Công an thành phố… Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã tiếp nhận và trả lời hơn 1200 lượt tin nhắn của người dân gửi đến, chủ yếu là những vướng mắc liên quan đến công tác quản lý, cấp CCCD và các quy định liên quan đến giải quyết TTHC.