Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân Khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn