Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI KHỐI 3 - PHƯỜNG VĨNH TRẠI, TP LẠNG SƠN

Chiều ngày 13/11, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Cùng dự ngày hội có đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN thành phố, Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Lãnh đạo phòng Nội vụ thành phố.