Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
45/2019/QH14 14-08-2020 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1981/UBND-TCKH 14-08-2020 Về việc tiếp tục thực hiện bán đấu giá Lô 03 khu TT MN 8-3, phường Chi Lăng
973/TB-UBND 13-08-2020 Thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn
1972/UBND-VHTT 13-08-2020 Công văn về việc thực hiện nghi thức Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
1950/UBND-VHTT 12-08-2020 V/v trang trí, treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2/9; kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri
1881/QĐ-UBND 11-08-2020 Quyết định duyệt lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số 3, khu tập thể Trường mầm non 08/3, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (lần 3)
1923/UBND-VHTT 10-08-2020 V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống Covid-19
1790/QĐ-UBND 07-08-2020 Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Đinh Văn Thành bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố (đất nông nghiệp)
1760/QĐ-UBND 05-08-2020 Quyết định giao đất cho ông Hoàng Văn Thiệu (đại diện hộ ông Hoàng Văn Cắm- ông Cắm đã chết) bị ảnh hưởng dự án Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha (đất nông nghiệp)
249,251,292,349,357,360,362,363,370/GPXD-UBND 03-08-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
03-08-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020
104,347,359,365,366/GPXD-UBND 03-08-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
97/NQ-HĐND 29-07-2020 Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 thành phố Lạng Sơn
96/NQ-HĐND 29-07-2020 Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020
95/NQ-HĐND 29-07-2020 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2019
94/NQ-HĐND 29-07-2020 Nghị quyết Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020
98/NQ-UBND 29-07-2020 Nghị quyết Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn năm 2021
96/TB-QLDA 28-07-2020 TB Kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 và dự kiến thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn năm 2020
1796/UBND-TCKH 27-07-2020 V/v tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.
1773/UBND-LĐTB&XH 23-07-2020 V/v góp ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14
1602/QĐ-BQL 22-07-2020 Quyết định v/v ban hành Nội quy Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn
1594/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc giao đất tái định cư (ấn định) cho hộ ông Hà Văn Viên tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
602/BC-UBND 20-07-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7/2020, nhiệm vụ công tác tháng 8/2020
1027/TB-HĐND 20-07-2020 Về chương trình, nội dung, kỳ họp thứ Mười ba Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
213/QĐ-QLDA 17-07-2020 Quyết định tổ chức kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lạng Sơn năm 2020 (vòng 1)
320,325,326,333,336,338,346,348,351/GPXD-UBND 15-07-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường HVT
15-07-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 Tính đến ngày 15/7/2020
745/TB-UBND 15-07-2020 Thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn
153,321,327,328,332,334,341,342,343/GPXD-UBND 15-07-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
181,314,322,323,329,330,344,345,/GPXD-UBND 15-07-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
324,331,335,337,339,340/GPXD-UBND 15-07-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
13-07-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 Tính đến ngày 13/7/2020
1462-1488/QĐ-UBND 10-07-2020 QĐ giao đất TĐC đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án: Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn (26 hộ/27 QĐ)
1425-1437/QĐ-UBND 08-07-2020 QĐ giao đất TĐC cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn (10 hộ/ 13 QĐ)
730/TB-UBND 08-07-2020 Thông báo về việc thay đổi người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Lạng Sơn
562/BC-UBND 07-07-2020 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ mười ba- HĐND thành phố khóa XX)
116/TTr-UBND 07-07-2020 Tờ trình Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 thành phố Lạng Sơn
1020/BC-HĐND 07-07-2020 Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐND năm 2019
568/BC-UBND 07-07-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ Mười ba HĐND thành phố khóa XX)
114/TTr-UBND 07-07-2020 Tờ trình Về việc phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2019
559/BC-UBND 07-07-2020 Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ mười ba-HĐND thành phố khóa XX)
560/BC-UBND 07-07-2020 Trích yếu Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ mười ba-HĐND thành phố khóa XX)
115/TTr-UBND 07-07-2020 Tờ trình Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020
567/BC-UBND 07-07-2020 Báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười ba HĐND thành phố, khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021
566/BC-UBND 07-07-2020 Báo cáo Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười một HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
114/TTr-UBND 07-07-2020 Tờ trình Về việc phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2019
82/TB-QLDA 03-07-2020 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện dự thi viên chức Ban QLDA
83/TB-HĐTD 03-07-2020 Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển viên chức tại Ban QLDA
196/BC-HĐTD 01-07-2020 Báo cáo kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và đề xuất hình thức tuyển dụng viên chức tại Ban QLDA
185/KH-UBND 29-06-2020 Kế hoạch Thực hiện công tác chăm sóc người cao tuổi và "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2020
179-181/KH-UBND 25-06-2020 Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021
177/KH-UBND 23-06-2020 Kế hoạch Khắc phục Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố Lạng Sơn năm 2019
1232/QĐ-UBND 23-06-2020 Quyết định tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn vòng 2
508/BC-UBND 23-06-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6/2020, nhiệm vụ công tác tháng 7/2020.
1220/QĐ-UBND 22-06-2020 Quyết định v/v thành lập các Tổ quản lý trực thuộc Ban quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn
661/TB-UBND 19-06-2020 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn (vòng 2)
1211/QĐ-UBND 19-06-2020 Quyết định công nhận kết quả thi viên chức vòng 1, thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 năm 2020
306/GPXD-UBND 18-06-2020 GPXD có thời hạn cấp xây dựng tại phường HVT
620/TB-UBND 17-06-2020 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá khu đất đường cụt thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha
620/TB-UBND 17-06-2020 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá khu đất đường cụt thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha
173/KH-UBND 16-06-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
1130/QĐ-UBND 16-06-2020 Quyết định V/v thành lập Ban quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn
602/TB-UBND 16-06-2020 Thông báo thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2019 thành phố Lạng Sơn
1399/UBND-TTr 15-06-2020 Về việc báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay
303,317/GPXD-UBND 15-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
1403/UBND-LĐTB&XH 15-06-2020 V/v thực hiện hồ sơ hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương và hồ sơ hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
296/GPXD-UBND 15-06-2020 GPXD có thời hạn cấp XD tại phường HVT
295,297,299/GPXD-UBND 12-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
291/GPXD-UBND 12-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
293,300,304,308,313,315,319/GPXD-UBND 12-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
1118/QĐ-UBND 12-06-2020 Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng Phố đi bộ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
292/GPXD-UBND 12-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
267,289/GPXD-UBND 12-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
475/BC-UBND 12-06-2020 Báo cáo rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
294,298,302,309,310,318/GPXD-UBND 12-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
288,290/GPXD-UBND 12-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường HVT
143,264,273,276,284/GPXD-UBND 09-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường HVT
259,270,272,277,283,286/GPXD-UBND 09-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
594/TB-UBND 09-06-2020 Thông báo Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 vòng 2
45,64,262,265,266,278,282,287/GPXD-UBND 09-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
83,268,269,285/GPXD-UBND 09-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
260,261,,263,274,275,279,280,281/GPXD-UBND 09-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
271/GPXD-UBND 09-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại xã Mai Pha
1068/PĐ-UBND 05-06-2020 Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu các cấp
160/KH-TCT 04-06-2020 Kế hoạch Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các Thông báo kết luận, văn bản giao việc của tỉnh, thành phố
276,368/GPXD-UBND 04-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
275,352,354,358,367,369/GPXD-UBND 04-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
568/TB-UBND 03-06-2020 Thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 và dự kiến thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn
93,307,301,305,311,312,316,142/GPTC-UBND 03-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
441/BC-UBND 02-06-2020 Cung cấp số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý II năm 2020.
1276/UBND-GDĐT 01-06-2020 V/v tăng cường công tác rà soát, kiểm tra hệ thống cây xanh trong nhà trường
158/KH-UBND 01-06-2020 Kế hoạch về việc triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
1284/UBND-LĐTB&XH 01-06-2020 V/v triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 2 năm 2020
1284/UBND-LĐTB&XH 01-06-2020 V/v triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 2 năm 2020
216,217,224,225,226,228,230,234,235,239,242,249,251,256,257,258/GPXD-UBND 28-05-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
236,237,240,244,245,247,252,253/GPXD-UBND 28-05-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
219,221,222,227,232,238,250,255/GPXD-UBND 28-05-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
218,229,241,243,248/GPXD-UBND 28-05-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
220,223,231,233,246,254/GPXD-UBND 28-05-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
1242/UBND-LĐTB&XH 27-05-2020 V/v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ chương trình thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản - Khóa 1 năm 2020