Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1668/UBND-VP 24-06-2021 Công văn về việc thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ
1648-1649/QĐ-UBND 24-06-2021 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn (Hứa Viết Voòng, Trần Văn Oánh)
506/BC-UBND 24-06-2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6/2021, nhiệm vụ công tác tháng 7/2021.
1646/UBND-LĐTB&XH 22-06-2021 Vận động đóng góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2021
251,257,259,266,273,275,278,280/GPXD-UBND 18-06-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
106,126,,135,244,246,248,252,253,265,269,,276/GPXD-UBND 18-06-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
59,167,247,250,254,267,268,270,274,274,279/GPXD-UBND 18-06-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
241,243,245,255,256,258,260,261,262,263,,264,272,277,281/GPXD-UBND 18-06-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
43,242,265a,271,332/GPXD-UBND 18-06-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
1613/UBND-LĐTB&XH 17-06-2021 V/v sử dụng công cụ tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
178/KH-UBND 17-06-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76 về tiếp tục thực hiện NQ 33 xây dựng và phát triển văn hóa, con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
482/BC-UBND 16-06-2021 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính(Quý II năm 2021)
1543/QĐ-UBND 15-06-2021 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho bà Lương Thị Lò tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
173/KH-UBND 14-06-2021 Kế hoạch Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030
1415/QĐ-UBND 07-06-2021 QĐ về việc thành lập BQL di tích thành phố nhiệm kỳ 2021-2024
448/TB-UBND 04-06-2021 Thông báo điều chỉnh tiêu chí xét tuyển vào lớp 6 chất lượng cao trường THCS Hoàng Văn Thụ năm học 2021-2022
1387/QĐ-UBND 04-06-2021 Quyết định về việc thành lập Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 thành phố
1418/UBND-LĐTB&XH 03-06-2021 V/v đề nghị phối hợp cung cấp danh sách người lao động ngoại tỉnh
79/BC-UBBC 03-06-2021 Báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
165/KH-UBND 31-05-2021 Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp vào các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm học 2021 - 2022
88/BCĐ 31-05-2021 V/v tăng cường triển khai cài đặt bắt buộc ứng dụng Bluezone
78/NQ-UBBC 28-05-2021 Nghị quyết công bố kết quả bầu cử ĐB HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
1221/BC-HĐND 26-05-2021 Báo cáo Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố tháng 5, chương trình hoạt động tháng 6/2021
1303/QĐ-UBND 26-05-2021 Quyết định Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Hoàng Văn Vụ do bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
155/KH-UBND 21-05-2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021 - 2025
157/KH-UBND 21-05-2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
1219/BC-HĐND 20-05-2021 Báo cáo Kết quả Kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
379/BC-UBND 20-05-2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5/2021, nhiệm vụ công tác tháng 6/2021
236,230,225,233,,218,209,204,203,195,194,211,212,215/GPXD-UBND 19-05-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
182,198,201,202,202,210,213,214,219,220,231,232/GPXD-UBND 19-05-2021 GPXD cấp xây dựng phường Vĩnh Trại
192,206,207,216,217,222,125,13/GPXD-UBND 19-05-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
196,197,127,200,208,223,224,234,235/GPXD-UBND 19-05-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
193,199,205,221,225,226,227,228,229,237/GPXD-UBND 19-05-2021 GPXD cấp xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
08/2021/NQ-HĐND 18-05-2021 Nghị quyết HĐND thông qua Quy hoạch sử dụng đất thành phố Lạng Sơn 2021-2030
1260/UBND-LĐTB&XH 18-05-2021 V/v tăng cường các biện pháp quản lý và theo dõi người lao động trên địa bàn đang làm việc tại KCN Bắc Giang
240/GPXD-UBND 17-05-2021 GPXD cấp xây dựng tại xã Hoàng Đồng
238,239/GPXD-UBND 17-05-2021 GPXD cấp xây dựng tại xã Mai Pha
366/BC-UBND 14-05-2021 Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười bốn HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
181/CV-LĐTBXH 14-05-2021 V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản - Khóa 2 năm 2021
142/KH-UBND 10-05-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021
1209/TB-HĐND 10-05-2021 Về chương trình, nội dung, kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
142/KH-UBND. 07-05-2021 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn Lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
44/UBBC 05-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Uỷ viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
137/KH-UBND 04-05-2021 Kế hoạch Triển khai thí điểm chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt qua bưu điện trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
1065-1072/QĐ-UBND. 29-04-2021 QĐ thu hồi đất DA: Xây dựng trụ sở làm việc Công an tỉnh
1041/QĐ-UBND 27-04-2021 Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Đinh Vĩnh Thái bà Trần Minh Nguyệt (dự án ĐT XD công trình cầu Kỳ Cùng)
38/NQ-UBBC 26-04-2021 Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026
112,167,172,173,175,176/GPXD-UBND 23-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
69,169,,178, 182, 183, 184, 538/GPXD-UBND 23-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
168,170,179,180,181,184,185,186,190,191/GPXD-UBND 23-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
174,171,177,187,188/GPXD-UBND 23-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
304/BC-UBND 22-04-2021 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2021, nhiệm vụ công tác tháng 5/2021
1007/QĐ-UBND 22-04-2021 Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Nguyễn Thị Nguyệt
899/UBND-VHTT 20-04-2021 Vv treo co To quoc 30 thang 4 va Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp
958-961/QĐ-UBND 16-04-2021 Quyết định thu hồi đất (San + Tám + Thảo + Bích) DA: Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài
121/KH-UBND 16-04-2021 Kế hoạch vận hành thí điểm trung tâm điều hành Đô thị thông minh (IOC) thành phố Lạng Sơn năm 2021-2022
947/QĐ-UBND 14-04-2021 Quyết định về việc trao giải Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch thành phố Lạng Sơn" năm 2020
939/QĐ-UBND 13-04-2021 Quyết định Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Hoàng Thị Tròn do bị ảnh hưởng dự án: Khôi phục Quốc lộ 1 (thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc)
839/BATGT 13-04-2021 V/v gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2021”, trên địa bàn thành phố
925-932/QĐ-UBND 12-04-2021 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
424,125,136,147,148,159/GPXD-UBND 12-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường HVT
825/UBND-TP 12-04-2021 V/v chấn chỉnh công tác thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố
154,160,161,162,163/GPXD-UBND 12-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại xã Mai Pha
434/GPXD-UBND 12-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
73,141,151,155,164/GPXD-UBND 12-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
127,137,140,146,149,1552/GPXD-UBND 12-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
924/QĐ-UBND 12-04-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn
155/GM-UBND 12-04-2021 Giấy mời công bố Quyết định thanh tra ( UBND xã Quảng Lạc)
44,128,132,139,142,144,150,157,165,166/GPXD-UBND 12-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
113/KH-UBND 09-04-2021 KH Tập huấn, quảng bá Trung tâm điều hành Đô thị thông minh (IOC) thành phố Lạng Sơn
886/QĐ-UBND 08-04-2021 Quyết định v/v hủy bỏ Quyết định giao đất tái định cư (ấn định) cho hộ ông Hà Văn Viên tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
861/QĐ-UBND 06-04-2021 Quyết định thay đổi thành viên Đoàn thanh tra (Thanh tra UBND xã Quảng Lạc)
257/TB-UBND 06-04-2021 Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhậnPhiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại UBND thành phố Lạng Sơn
262/BC-UBND 06-04-2021 BÁO CÁO Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện năm 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
751/UBND-NV 05-04-2021 V/v tổ chức thu thập thông tin Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
107/CV-LĐTBXH 02-04-2021 tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các Doanh nghiệp, cơ sở SXKD
735/UBND-KT 01-04-2021 Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
100/KH-UBND 01-04-2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
111,112,113,115,116,118/GPXD-UBND 31-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
811/QĐ-UBND 31-03-2021 Quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc
106,108,109,110,117,124/GPXD-UBND 31-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
106,126,129,130,115/GPXD-UBND 31-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
119,122/GPXD-UBND 31-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
76,104,105,107,114,120,121,123/GPXD-UBND 30-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
773/QĐ-UBND 29-03-2021 Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất đường cụt, thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
92/KH-UBND 29-03-2021 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn
235/BC-UBND 26-03-2021 BÁO CÁO Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Lê Thế Sơn
680/UBND-QLĐT 26-03-2021 V/v tham gia bình chọn thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng
676/UBND-VP 26-03-2021 Về việc chấn chỉnh công tác ttiếp nhận và trả kết quả TTHC trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến
711-712/QĐ-UBND 24-03-2021 Quyết định giao đất TĐC 02 hộ gia đình dự án: Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn (Tùng, Doanh)
656/HD-UBND 24-03-2021 Hướng dẫn Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020
82,84,85,88,91,102,/GPXD-UBND 23-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
85/KH-UBND 23-03-2021 Kế hoạch kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
80,87,90,95,97,98,126/GPXD-UBND 23-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường HVT
67,77,78,81,89,92,94,96,100,101,267/GPXD-UBND 23-03-2021 GPXD cấp xây dựng phường Chi Lăng
645/UBND-VP 23-03-2021 V/v kiểm tra, giải quyết phản ánh của ông Lê Thế Sơn (p.Vĩnh Trại).
65,83,85,93,99/GPXD-UBND 23-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
226/BC-UBND 23-03-2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 3/2021, nhiệm vụ công tác tháng 4/2021
79,86,,103/GPXD-UBND 23-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
608/UBND-TP 22-03-2021 V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”