Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
14/TB-UBND 07-01-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/01/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1271/TB-UBND 23-12-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 20/12/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1225/TB-UBND 08-12-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/12/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1155/TB-UBND 05-11-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1075/TB-UBND 22-10-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 18/10/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1019/TB-UBND 05-10-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/10/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
914/TB-UBND 24-09-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/9/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
774/TB-UBND 20-08-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/8/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
646/TB-UBND 06-08-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 02/8/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
612/TB-UBND 23-07-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/7/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
521/TB-UBND 06-07-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đề nghị, khiếu nại của công dân.
499/TB-UBND 24-06-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/6/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, k 07-06-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
402/TB-UBND 20-05-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/5/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
378/TB-UBND 10-05-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 04/5/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
332/TB-UBND 26-04-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/4/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
259/TB-UBND 08-04-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
206/TB-UBND 19-03-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/3/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
110/TB-UBND 05-03-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/3/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
88/TB-UBND 22-02-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 19/02/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
70/TB-UBND 04-02-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/02/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
38/TB-UBND 21-01-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 18/01/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
06/TB-UBND 07-01-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/01/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1907/TB-UBND 23-12-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/12/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1852/TB-UBND 03-12-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/12/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiế nại của công dân.
1852/TB-UBND 03-12-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/12/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiế nại của công dân.
161/TB-UBND 02-12-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/02/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1748/TB-UBND 04-11-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/11/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1726/TB-UBND 29-10-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 26/10/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1646/TB-UBND 06-10-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/10/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1579/TB-UBND 22-09-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/9/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1488/TB-UBND 04-09-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/9/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1452/TB-UBND 20-08-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/8/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
951/TB-UBND 06-08-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03/8/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
754/TB-UBND 20-07-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/7/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
705/TB-UBND 07-07-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
658/TB-UBND 19-06-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/6/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
573/TB-UBND 04-06-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
540/TB-UBND 22-05-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 18/5/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
259/TB-UBND 09-05-2020 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020
492/TB-UBND 08-05-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/5/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
221/TB-UBND 04-03-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/3/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
110/TB-UBND 25-02-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020
125 /TB-UBND 05-02-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/02/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
45 /TB-UBND 20-01-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/01/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
11 /TB-UBND 07-01-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/01/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1224 /TB-UBND 19-12-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/12/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1181/TB-UBND 04-12-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/12/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1128/TB-UBND 21-11-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 18/11/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1059 /TB-UBND 04-11-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1029 /TB-UBND 22-10-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/10/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
980 /TB-UBND 07-10-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/10/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
946 /TB-UBND 18-09-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/9/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
899 /TB-UBND 05-09-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 03/9/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
476 /TB-UBND 22-08-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019
858 /TB-UBND 20-08-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/8/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
807 /TB-UBND 05-08-2019 Thông baó Kết quả tiếp công dân ngày 01/8/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
438-TB/TU 22-07-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/7/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
763 /TB-UBND 19-07-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 17/7/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
663/TB-UBND 03-07-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
622/TB-UBND 19-06-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/6/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân của UBND thành phố.
477 /TB-UBND 04-06-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 03/6/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
429 /TB-UBND 20-05-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/5/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
396 /TB-UBND 07-05-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/5/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
378 /TB-UBND 23-04-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/4/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
328/TB-UBND 03-04-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
141 /TB-UBND 22-03-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019
298/TB-UBND 20-03-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 18/3/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
186 /TB-UBND 22-02-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 18/02/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
71 /TB-UBND 21-02-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019
173/TB-UBND 13-02-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/02/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
36 /TB-UBND 22-01-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019
32 /TB-UBND 21-01-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/01/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
02 /TB-UBND 04-01-2019 Kết quả tiếp công dân ngày 02/01/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1034 /TB-UBND 21-12-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 19/12/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
592 /TB-UBND 21-12-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018
1008/TB-UBND 03-12-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03/12/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
596 /BC-UBND 03-12-2018 Báo cáo về công tác tiếp công dân, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
738/TB-UBND 17-08-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/8/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
697/TB-UBND 08-08-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/8/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
657/TB-UBND 19-07-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/7/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
634/TB-UBND 10-07-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/7/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
634/TB-UBND 02-07-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/7/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
617/TB-UBND 18-06-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 18/6/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
590/TB-UBND 01-06-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
558/TB-UBND 21-05-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/5/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
504/TB-UBND 03-05-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/5/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
369 /TB-UBND 12-04-2018 Kết quả tiếp công dân ngày 16/4/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
345/TB-UBND 03-04-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/4/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
111/TB-UBND 19-03-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/3/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
74/TB-UBND 23-02-2018 Kết quả tiếp công dân ngày 22/02/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
56/TB-UBND 02-02-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/02/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
31/TB-UBND 23-01-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018
26/TB-UBND 17-01-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/01/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.