Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1021 /TB-UBND 21-10-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 18 tháng 10 năm 2019)
1002 /TB-UBND 11-10-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 11 tháng 10 năm 2019)
981 /TB-UBND 07-10-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 03 tháng 10 năm 2019)
973 /TB-UBND 02-10-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 27 tháng 9 năm 2019)
963 /TB-UBND 27-09-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 9/2019
960 /TB-UBND 26-09-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9/2019 (Họp ngày 18 tháng 9 năm 2019)
928/TB-UBND 16-09-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 13 tháng 9 năm 2019)
919 /TB-UBND 10-09-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 06 tháng 9 năm 2019)
893 /TB-UBND 04-09-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2019 (Họp ngày 27 tháng 8 năm 2019)
894 /TB-UBND 04-09-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 30 tháng 8 năm 2019)
866 /TB-UBND 26-08-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc UBND thành phố tháng 8/2019
859 /TB-UBND 20-08-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 16 tháng 8 năm 2019)
822 /TB-UBND 12-08-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 09 tháng 8 năm 2019)
784/TB-UBND 29-07-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 26 tháng 7 năm 2019)
767/TB-UBND 24-07-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 7/2019
766 /TB-UBND 23-07-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 19 tháng 7 năm 2019)
749 /TB-UBND 15-07-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 12 tháng 7 năm 2019)
640/TB-UBND 26-06-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 6/2019
637 /TB-UBND 21-06-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6/2019 (Ngày 18 tháng 6 năm 2019)
620 /TB-UBND 17-06-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 14 tháng 6 năm 2019)
593 /TB-UBND 10-06-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 07 tháng 6 năm 2019)
467 /TB-UBND 31-05-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 31 tháng 5 năm 2019)
450 /TB-UBND 27-05-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 5 năm 2019)
445 /TB-UBND 24-05-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
440/TB-UBND 23-05-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 5/2019
436 /TB-UBND 22-05-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2019 (Ngày 21 tháng 5 năm 2019)
427/TB-UBND 17-05-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 17 tháng 5 năm 2019)
417 /TB-UBND 13-05-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 10 tháng 5 năm 2019)
392a/TB-UBND 04-05-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 03 tháng 5 năm 2019)
383/TB-UBND 26-04-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 26 tháng 04 năm 2019)
376a/TB-UBND 23-04-2019 Thông báo kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 4/2019
364a/TB-UBND 12-04-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 12 tháng 04 năm 2019)
307 /TB-UBND 26-03-2019 Thông báo kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 3/2019
308/TB-UBND 26-03-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 22 tháng 3 năm 2019)
284/TB-UBND 18-03-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 15 tháng 3 năm 2019)
282 /TB-UBND 15-03-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố (Ngày 07 tháng 3 năm 2019) VHXH
280/TB-UBND 15-03-2019 Thông báo kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 3/2019
270 /TB-UBND 11-03-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 08 tháng 3 năm 2019) VHXH
191/TB-UBND 26-02-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 02/2019 (ngày 20/02/2019)
189 /TB-UBND 26-02-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 22 tháng 02 năm 2019)
171 /TB-UBND 31-01-2019 Thông báo kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 01/2019 (Họp ngày 30 tháng 01 năm 2019)
36 /TB-UBND 24-01-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 01/2019
25 /TB-UBND 15-01-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 11 tháng 01 năm 2018)
1029 /TB-UBND 18-12-2018 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 14 tháng 12 năm 2018)
1025 /TB-UBND 14-12-2018 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 12/2018 (Họp ngày 12 tháng 12 năm 2018)
1002 /TB-UBND 29-11-2018 Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp HĐNVQS thành phố về triển khai công tác khám sức khỏe tuyển quấn năm 2019
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND TPLS NĂM 2019 (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/7/2019)