Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1260/TB-UBND 20-12-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 17 tháng 12 năm 2021)
1238/TB-UBND 14-12-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 10 tháng 12 năm 2021)
1226/TB-UBND 09-12-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 03 tháng 12 năm 2021)
1211/TB-UBND 30-11-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 26 tháng 11 năm 2021)
1203/TB-UBND 26-11-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 11/2021
1200/TB-UBND 25-11-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/11/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1195/TB-UBND 24-11-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 19 tháng 11 năm 2021)
1176/TB-UBND 17-11-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 12 tháng 11 năm 2021)
1064/TB-UBND 09-11-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 05 tháng 11 năm 2021)
1112/TB-UBND 02-11-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 29 tháng 10 năm 2021)
1093/TB-UBND 27-10-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 22 tháng 10 năm 2021)
1062/TB-UBND 20-10-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 15 tháng 10 năm 2021)
1038/TB-UBND 12-10-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 08 tháng 10 năm 2021)
1018/TB-UBND 05-10-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 01 tháng 10 năm 2021)
936/TB-UBND 29-09-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 9 năm 2021)
913/TB-UBND 23-09-2021 Thông báo kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 9/2021
910/TB-UBND 22-09-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 17 tháng 9 năm 2021)
897/TB-UBND 14-09-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 10 tháng 9 năm 2021)
888/TB-UBND 08-09-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 01/9/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
887/TB-UBND 08-09-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 01 tháng 9 năm 2021)
825/TB-UBND 01-09-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2021
817/TB-UBND 31-08-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 27 tháng 8 năm 2021)
813/TB-UBND 27-08-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 8/2021
760/TB-UBND 17-08-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 13 tháng 8 năm 2021)
656/TB-UBND 09-08-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 06 tháng 8 năm 2021)
638/TB-UBND 03-08-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 30 tháng 7 năm 2021)
613/TB-UBND 26-07-2021 Thông kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 23 tháng 7 năm 2021)
607/TB-UBND 23-07-2021 Thông báo kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc Tháng 7/2021
596/TB-UBND 20-07-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 16 tháng 7 năm 2021)
571/TB-UBND 13-07-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 09 tháng 7 năm 2021)
516/TB-UBND 30-06-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc UBND thành phố tháng 6/2021.
508/TB-UBND 28-06-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 25 tháng 6 năm 2021)
503/TB-UBND 24-06-2021 Thông báo kết luận họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6/2021
493/TB-UBND 22-06-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 18 tháng 6 năm 2021)
477/TB-UBND 15-06-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 11 tháng 6 năm 2021)
466/TB-UBND 09-06-2021 Trích yếu Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 04 tháng 6 năm 2021)
440/TB-UBND 31-05-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 28 tháng 5 năm 2021)
423/TB-UBND 25-05-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 21 tháng 5 năm 2021)
409/TB-UBND 19-05-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 05/2021
390/TB-UBND 17-05-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố (ngày 14/5/2021)
377/TB-UBND 07-05-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn(Ngày 07 tháng 5 năm 2021)
357/TB-UBND 04-05-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND thành phố ( ngày 29/4/2021)
330/TB-UBND 23-04-2021 Thông báo kết luận cuộc họp Chủ tịch, phó chủ tịch UBND thành phố ngày 23/4/2021
329/TB-UBND 23-04-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 4/2021
316/TB-UBND 19-04-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 16 tháng 4 năm 2021)
311/TB-UBND 16-04-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 4/2021
307/TB-UBND 15-04-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 9 tháng 4 năm 2021)
258/TB-UBND 08-04-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 02/4/2021
234/TB-UBND 31-03-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 26/3/2021
225/TB-UBND 26-03-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 3/2021
208/TB-UBND 22-03-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 19 tháng 3 năm 2021)
197/TB-UBND 17-03-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 13 tháng 3 năm 2021)
124/TB-UBND 10-03-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 05 tháng 3 năm 2021)
109/TB-UBND 05-03-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 02/2021
95a/TB-UBND 26-02-2021 Thông báo kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 02.2021
89/TB-UBND 22-02-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 19 tháng 02 năm 2021)
83/TB-UBND 08-02-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 05 tháng 02 năm 2021)
65/TB-UBND 02-02-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 29 tháng 01 năm 2021)
67/TB-UBND 02-02-2021 Thông báo kết luận cuộc họp làm việc với Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông về hệ thống điện chiếu sáng đô thị thành phố Lạng Sơn
43/TB-UBND 22-01-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 01/2021
41/TB-UBND 21-01-2021 Thông báo kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 01/2021
24/TB-UBND 14-01-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 07 tháng 01 năm 2021)
05/TB-UBND 07-01-2021 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 31 tháng 12 năm 2021)
1945/TB-UBND 31-12-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 12/2020 (Ngày 30 tháng 12 năm 2020)
1908/TB-UBND 23-12-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 18 tháng 12 năm 2020)
1894/TB-UBND 16-12-2020 Thông báo Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp HĐNVQS thành phố rút kinh nghiệm công tác khám tuyển và giao chỉ tiêu gọi khám bổ sung công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021
1896/TB-UBND 16-12-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 11 tháng 12 năm 2020)
1845/TB-UBND 30-11-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 11/2020
1830/TB-UBND 25-11-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11/2020 (Ngày 10 tháng 11 năm 2020)
1782/TB-UBND 18-11-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 13 tháng 11 năm 2020)
1765/TB-UBND 11-11-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn(Ngày 06 tháng 11 năm 2020)
1732/TB-UBND 30-10-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 10/2020 (Ngày 23 tháng 10 năm 2020)
1724/TB-UBND 28-10-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 23 tháng 10 năm 2020)
1725/TB-UBND 28-10-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 10/2020
1693/TB-UBND 21-10-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 16 tháng 10 năm 2020)
1641/TB-UBND 05-10-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 02 tháng 10 năm 2020)
1597/TB-UBND 29-09-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 25 tháng 9 năm 2020)
1580/TB-UBND 22-09-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9/2020 (Họp ngày 18 tháng 9 năm 2020)
1578/TB-UBND 22-09-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 18 tháng 9 năm 2020)
1560/TB-UBND 17-09-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 11 tháng 9 năm 2020)
1496/TB-UBND 07-09-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 04 tháng 9 năm 2020)
1480/TB-UBND 31-08-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 28 tháng 8 năm 2020)
1466/TB-UBND 24-08-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 8/2020
1465/TB-UBND 24-08-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2020 (Ngày 18 tháng 8 năm 2020)
1435/TB-UBND 18-08-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 14 tháng 8 năm 2020)
958/TB-UBND 07-08-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 7/2020 (Ngày 05 tháng 8 năm 2020)
960/TB-UBND 07-08-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 07 tháng 8 năm 2020)
794/TB-UBND 04-08-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 7 năm 2020)
774/TB-UBND 27-07-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 7 năm 2020)
757/TB-UBND 21-07-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 17 tháng 7 năm 2020)
729/TB-UBND 08-07-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6/2020 (Ngày 07 tháng 7 năm 2020)
684/TB-UBND 29-06-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 26 tháng 6 năm 2020)
669/TB-UBND 23-06-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 6/2020
669/TB-UBND 23-06-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 6/2020
608/TB-UBND 11-06-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2020 (Ngày 08 tháng 6 năm 2020)
590/TB-UBND 08-06-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 05 tháng 6 năm 2020)
561/TB-UBND 01-06-2020 Thông báo luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 29 tháng 5 năm 2020)
539/TB-UBND 22-05-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 5/2020
525/TB-UBND 19-05-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 15 tháng 5 năm 2020)
517/TB-UBND 14-05-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố (Ngày 12 tháng 5 năm 2020)