Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
66/TNQC-UBND 23-11-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - Cty bia Sài Gòn (21.11.2023)
3365/UBND-VHTT 23-11-2023 V/v Chấp thuận hồ sơ treo băng rôn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn (22.11.2023)
65/TNQC-UBND 17-11-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Honda Việt Nam (17.11.2023)
62/TNQC-UBND 12-11-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Trung tâm bán lẻ số 4 Viettel - Lạng Sơn (08.11.2023)
64/TNQC-UBND 12-11-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà hàng Khánh Vân Lạng Sơn (10.11.2023)
63/TNQC-UBND 09-11-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Công ty TNHH TMDV quảng cáo Tùng Dương GIOVANNI (09.11.2023)
3181/UBND-VHTT 09-11-2023 V/v chấp thuận văn bản tuyên truyền phục vụ các hoạt động chuyên môn
61/TNQC-UBND 06-11-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ quốc tế IFA (03.11.2023)
61/TNQC-UBND 06-11-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ quốc tế IFA (03.11.2023)
60/TNQC-UBND 03-11-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy Xanh 69 Ngô Quyền (02.11.2023)
58/TNQC-UBND 02-11-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Cty bia Heneken Việt Nam
57/TNQC-UBND 25-10-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Thẩm mỹ MAYO
56/TNQC-UBND 23-10-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - FPT 20 Trần Đăng Ninh
55/TNQC-UBND 19-10-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Honda Việt Nam (17.10.2023)
54/TNQC-UBND 19-10-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cửa hàng thế giới di động 12328 (17.10.2023)
2906/UBND-VHTT 16-10-2023 V/v chấp thuận văn bản tuyên truyền phục vụ các hoạt động chuyên môn (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn (12.10.2023))
53/TNQC-UBND 05-10-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Công ty cổ phần tổ chức sự kiện MTD (03.10.2023)
52/TNQC-UBND 29-09-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - FPT 50 Trần Phú
50/TNQC-UBND 26-09-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Hộ kinh doanh Trần Văn Cương
51/TNQC-UBND 26-09-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cửa hàng thế giới di động 12328 (25.9.2023)
49/TNQC-UBND 22-09-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - FPT 117 Trần Đăng Ninh
2625/UBND-VHTT 22-09-2023 V/v chấp thuận văn bản tuyên truyền phục vụ các hoạt động chuyên môn (Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lạng Sơn)
46/TNQC-UBND 21-09-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy Xanh 13107 (19.9.2023)
2602/UBND-VHTT 21-09-2023 V/v chấp thuận văn bản tuyên truyền phục vụ các hoạt động chuyên môn
48/TNQC-UBND 21-09-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Viettel Lạng Sơn
47/TNQC-UBND 21-09-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Điện máy xanh 13107
45/TNQC-UBND 19-09-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Honda Việt Nam (18.9.2023)
44/TNQC-UBND 18-09-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Bảo hiểm Prudential
2519/UBND-VHTT 14-09-2023 V/v chấp thuận văn bản tuyên truyền Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
43/TNQC-UBND 13-09-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cửa hàng thế giới di động số 10 Lạng Sơn
41/TNQC-UBND 07-09-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Honda Việt Nam (05.9.2023)
39/TNQC-UBND 07-09-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Công ty cổ phần tổ chức sự kiện MTD
42/TNQC-UBND 07-09-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cửa hàng thế giới di động 12328
40/TNQC-UBND 07-09-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu (05.9.2023)
36/TNQC-UBND 16-08-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy Xanh 13107
34/TNQC-UBND 15-08-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy Xanh 69 Ngô Quyền (11.8.2023)
33/TNQC-UBND 10-08-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Honda Việt Nam (09.8.2023)
29/TNQC-UBND 03-08-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Bảo hiểm Dai-ichi life
30/TNQC-UBND 03-08-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cửa hàng Thế giới di động 12328
31/TNQC-UBND 03-08-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu
32/TNQC-UBND 03-08-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Công ty cổ phần tổ chức sự kiện MTD
2038/UBND-VHTT 31-07-2023 V/v chấp thuận hồ sơ treo băng rôn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn (28.7.2023)
28/TNQC-UBND 28-07-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Kinh Đô
27/TNQC-UBND 21-07-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Honda Việt Nam
1934/UBND-VHTT 19-07-2023 V/v chấp thuận văn bản tuyên truyền chào mừng Đại hội XVII Công đoàn tỉnh
26/TNQC-UBND 13-07-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - FPT 117 Trần Đăng Ninh
1875/UBND-VHTT 13-07-2023 V/v chấp thuận văn bản tuyên truyền "Hành trình đỏ" Lạng Sơn năm 2023
23/TNQC-UBND 07-07-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - Cty TNHH quảng cáo nội thất Duy Nguyên
24/TNQC-UBND 07-07-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Honda Việt Nam
22/TNQC-UBND 28-06-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - Công ty JT Express Thái Nguyên
1731/UBND-VHTT 28-06-2023 V/v chấp thuận hồ sơ treo băng rôn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn (27.6.2023)
21/TNQC-UBND 09-06-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cửa hàng Thế giới di động 209 Trần Đăng Ninh (09.6.2023)
20/TNQC-UBND 06-06-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - Cty bia Sài Gòn
18/TNQC-UBND 06-06-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cửa hàng Điện máy xanh Lạng Sơn (05.6.2023)
19/TNQC-UBND 06-06-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cửa hàng Thế giới di động 12328 (05.6.2023)
17/TNQC-UBND 18-05-2023 Giay tiep nhan thong bao san pham Bảng quang cao(Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiện Hữu)
1296/UBND-VHTT 18-05-2023 V/v chấp thuận hồ sơ treo băng rôn của Ban trị sự GHPG tỉnh Lạng Sơn (17.5.2023)
16/TNQC-UBND 17-05-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng Quảng Cáo (Công ty Wincommerce Lạng Sơn)
1216/UBND-VHTT 11-05-2023 V/v chấp thuận hồ sơ treo băng rôn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn
15/TNQC-UBND 10-05-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy Xanh 69 Ngô Quyền
1135/UBND-VHTT 05-05-2023 V/v chấp thuận văn bản tuyên truyền Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023
14/TNQC-UBND 05-05-2023 Giay tiep nhan thong bao san pham Quang cao Bang ron Cty co phan San xuat va thuong mai Lang Son
1067/UBND-VHTT 26-04-2023 V/v chấp thuận hồ sơ treo băng rôn của Liên đoàn Lao động tỉnh
1058/UBND-VHTT 25-04-2023 V/v chấp thuận hồ sơ treo băng rôn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn
13/TNQC-UBND 24-04-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Cty Mặt trời sông hồng
12/TNQC-UBND 10-04-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nội thất Duyên Sinh
11/TNQC-UBND 05-04-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy Xanh 69 Ngô Quyền
08/TNQC-UBND 23-03-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Thịnh Phát
05/TNQC-UBND 02-03-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu (27.02.2023)
03/TNQC-UBND 20-02-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - CTy TNHH Duy Quang
04/TNQC-UBND 20-02-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Bảo hiểm Dai-ichi (Gia hạn)
01/TNQC-UBND 08-02-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu
02/TNQC-UBND 08-02-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cửa hàng thế giới di động 13942
71/TNQC-UBND 26-12-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ quốc tế IFA
72/TNQC-UBND 26-12-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - CN công ty VinFast
70/TNQC-UBND 16-12-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Công ty TNHH Kỳ Lân Việt Nam
68/TNQC-UBND 12-12-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - FPT 117 Trần Đăng Ninh
69/TNQC-UBND 12-12-2022 Giay tiep nhan thong bao san pham Quang cao Bang ron Cty co phan San xuat va thuong mai Lang Son
67/TNQC-UBND 08-12-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Bùi Phi Hùng
66/TNQC-UBND 01-12-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu
65/TNQC-UBND 11-11-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cty TNHH Xây dựng và thương mại Ngọc Hưng tại Cao Bằng
64/TNQC-UBND 04-11-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy Xanh 69 Ngô Quyền
62/TNQC-UBND 21-10-2022 Giay tiep nhan thong bao san pham Quang cao Bang ron Cty co phan San xuat va thuong mai Lang Son (20.10.2022)
63/TNQC-UBND 21-10-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cty TNHH Xây dựng và thương mại Ngọc Hưng tại Cao Bằng
61/TNQC-UBND 20-10-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Thế giới di động
60/TNQC-UBND 20-10-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Thế giới di động 13942
59/TNQC-UBND 11-10-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - Cty TNHH quảng cáo nội thất Duy Nguyên
58/TNQC-UBND 19-09-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - CTy TNHH Hòa Phú HT (Gia hạn) 2022
56/TNQC-UBND 13-09-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy Xanh 206 Trần Đăng Ninh
55/TNQC-UBND 06-09-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu
54/TNQC-UBND 06-09-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - FPT 117 Trần Đăng Ninh
53/TNQC-UBND 06-09-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Thế giới di động 12328
52/TNQC-UBND 26-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - Cty bia Sài Gòn
51/TNQC-UBND 19-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Thế giới di động ngã tư Cao Lộc
50/TNQC-UBND 12-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Viettel Store
49/TNQC-UBND 11-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Công ty Hoàng Tuyết (Hội chợ ocop)
47/TNQC-UBND 10-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Công ty cổ phần Thành Đô
48/TNQC-UBND 10-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Thế giới di động 209 TĐN
46/TNQC-UBND 01-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Thế giới di động
45/TNQC-UBND 01-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Thế giới di động