Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
32/TNQC-UBND 28-06-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu
33/TNQC-UBND 28-06-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Viettel Lạng Sơn
31/TNQC-UBND 16-06-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
27/TNQC-UBND 15-06-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy xanh
29/TNQC-UBND 15-06-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Mailand Hoàng Đồng
26/TNQC-UBND 10-06-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Khách sạn SoJo
1256/UBND-VHTT 03-06-2022 V/v Chấp thuận hồ sơ treo băng rôn, pano của BIDV Lạng Sơn (02.6.2022)
25/TNQC-UBND 19-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - FPT 117 Trần Đăng Ninh
23/TNQC-UBND 19-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Thế giới di động
21/TNQC-UBND 19-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu (Cơ sở 3)
24/TNQC-UBND 19-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy xanh
22/TNQC-UBND 19-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Nhà thuốc Long Châu (Cơ sở 3)
20/TNQC-UBND 11-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - cửa hàng Điện Máy Xanh
19/TNQC-UBND 09-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Nha khoa Phước An
17/TNQC-UBND 09-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu
18/TNQC-UBND 09-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Nhà thuốc Long Châu
16/TNQC-UBND 06-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY FPT
104/CV-VHTT 06-05-2022 Thông báo chấp thuận hồ sơ treo băng rôn, pano của BHXH tỉnh Lạng Sơn (06.5.2022)
15/TNQC-UBND 28-04-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Bảo hiểm Dai-ichi
14/TNQC- UBND 27-04-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cty TNHH Trọng Tín
14/TNQC-UBND 20-04-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ IFA
13/TNQC-UBND 18-04-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cty cổ phần Sản xuất và thương mại Lạng Sơn
11/TNQC-UBND 15-04-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - cửa hàng Điện Máy Xanh
12/TNQC-UBND 15-04-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Điện máy xanh 69 Ngô Quyền
10/TNQC-UBND 04-04-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Chi nhánh công ty cổ phần Thế giới di động
09/TNQC-UBND 21-03-2022 09 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Nha khoa Cao Chiến
08/TNQC-UBND 21-03-2022 08 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Cty ADRI
07/TNQC-UBND 16-03-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo - CTCP bigsun
06/TNQC-UBND 15-03-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - F88 Lạng Sơn
05/TNQC-UBND 08-03-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTCP BĐS THOME
04/TNQC-UBND 03-03-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY FPT
03/TNQC-UBND 18-01-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY FPT
02/TNQC-UBND 14-01-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY may mặc Canifa
01/TNQC-UBND 11-01-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY cổ phần SXTM Lạng Sơn
51/TNQC-UBND 30-12-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo lưu động - VNPT Lạng Sơn
50/TNQC-UBND 27-12-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo lưu động - Điện máy xanh Cao Lộc
49/TNQC-UBND 24-12-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy xanh 69 Ngô Quyền
48/TNQC-UBND 24-12-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Chi nhánh công ty cổ phần Thế giới di động
47/TNQC-UBND 21-12-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - Bia Sài Gòn
46/TNQCUBND 14-12-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTCP BĐS THOME
45/TNQC-UBND 26-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT TNHH Duy Quang)
44/TNQC-UBND 23-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Pano - DoJi Lạng Sơn
42/TNQC-UBND 10-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY cổ phần SXTM Lạng Sơn
41/TNQC-UBND 09-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY TNHH Toyota Bắc Ninh
40/TNQC-UBND 05-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CT TNHH Trọng Tín
39/TNQC-UBND 04-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT CP mặt trời sông hồng RD)
38/TNQC-UBND 21-10-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTCP BĐS T'HOME
37/TNQC-UBND 22-09-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Chi nhánh công ty cổ phần Thế giới di động
36/TNQC-UBND 19-09-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTy TNHH Hòa Phú HT (Gia hạn)
35/TNQC-UBND 08-09-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTCP BĐS T'HOME
34/TNQC-UBND 06-09-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn (Vincom Plaza)
33/TNQC-UBND 20-08-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn (Viettel Store)
32/TNQC-UBND 06-08-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (HKD Trần Thị Sâm)
31/TNQC-UBND 29-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cong ty CP Y te Thien Ngoc Lan
30/TNQC-UBND 28-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Kinh Đô
28/TNQC-UBND 15-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cty TNHH GD&ĐT Ngọc Linh
29/TNQC-UBND 15-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cty cổ phần G-HOME
27/TNQC-UBND 14-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT TNHH Toàn Đức)
25/TNQC-UBND 12-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Bùi Phi Hùng
26/TNQC-UBND 12-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT TNHH giải pháp truyền thông toàn cầu)
24/TNQC-UBND 07-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn (CTCP BĐS T'HOME)
23/TNQC-UBND 25-06-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn (CT TNHH MTV Xe điện ĐK Việt Nhật)
22/TNQC-UBND 21-06-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn (Điện máy xanh 69 Ngô Quyền)
21/TNQC-UBND 17-06-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn (Điện máy xanh 69 Ngô Quyền)
20/TNQC-UBND 08-06-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn ( Điện Máy Xanh 206 Trần Đăng Ninh)
19/TNQC-UBND 18-05-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn ( Điện Máy Xanh 69 Ngô Quyền)
16/TCQC-UBND 14-05-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn ( Ông Trình Tân San)
18/TNQC-UBND 14-05-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (Hoa Mặt Trời)
17/TNQC-UBND 14-05-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT Dai-ichi-life 29 Lê Lợi)
15/TNQC-UBND 04-05-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT Dai-ichi-life 329 Bà Triệu)
13/TNQC-UBND 23-04-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn ( Nguyễn Thu Quỳnh)
14/TNQC-UBND 23-04-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn ( CT TNHH xe máy xe điện Trần Cương)
12/TNQC-UBND 20-04-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn ( Điện Máy Xanh 69 Ngô Quyền)
11/TNQC-UBND 13-04-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn (Hoàng Trung Đạt)
10/TNQC-UBND 02-04-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT CP Mặt Trời Sông Hồng)
09/TNQC-UBND 18-03-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Đoàn người ( Trung tâm kinh doanh VNPT Lạng Sơn)
08/UBND-VHTT 04-03-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Bảng qảng cáo (CT CP in và quảng cáo HASAPA)
06/TNQC-UBND 05-02-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn (Bùi Phi Hùng)
05/TNQC-UBND 04-02-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT CP Thẩm mỹ Thu Cúc)
04/TNQC-UBND 27-01-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Pano (Chi nhánh Kỹ thuật Viettel Lạng Sơn)
02/TNQC-UBND 18-01-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo (Điện máy xanh 69 Ngô Quyền)
03/TNQC-UBND 18-01-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn ( Điện Máy Xanh 206 Trần Đăng Ninh)
01/TNQC-UBND 14-01-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn ( CT CP Quảng cáo và Hội chợ quốc tế IFA)