Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
05/TNQC-UBND 02-03-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu (27.02.2023)
04/TNQC-UBND 20-02-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Bảo hiểm Dai-ichi (Gia hạn)
03/TNQC-UBND 20-02-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - CTy TNHH Duy Quang
01/TNQC-UBND 08-02-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu
02/TNQC-UBND 08-02-2023 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cửa hàng thế giới di động 13942
72/TNQC-UBND 26-12-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - CN công ty VinFast
71/TNQC-UBND 26-12-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ quốc tế IFA
70/TNQC-UBND 16-12-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Công ty TNHH Kỳ Lân Việt Nam
68/TNQC-UBND 12-12-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - FPT 117 Trần Đăng Ninh
69/TNQC-UBND 12-12-2022 Giay tiep nhan thong bao san pham Quang cao Bang ron Cty co phan San xuat va thuong mai Lang Son
67/TNQC-UBND 08-12-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Bùi Phi Hùng
66/TNQC-UBND 01-12-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu
65/TNQC-UBND 11-11-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cty TNHH Xây dựng và thương mại Ngọc Hưng tại Cao Bằng
64/TNQC-UBND 04-11-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy Xanh 69 Ngô Quyền
62/TNQC-UBND 21-10-2022 Giay tiep nhan thong bao san pham Quang cao Bang ron Cty co phan San xuat va thuong mai Lang Son (20.10.2022)
63/TNQC-UBND 21-10-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cty TNHH Xây dựng và thương mại Ngọc Hưng tại Cao Bằng
60/TNQC-UBND 20-10-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Thế giới di động 13942
61/TNQC-UBND 20-10-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Thế giới di động
59/TNQC-UBND 11-10-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - Cty TNHH quảng cáo nội thất Duy Nguyên
58/TNQC-UBND 19-09-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - CTy TNHH Hòa Phú HT (Gia hạn) 2022
56/TNQC-UBND 13-09-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy Xanh 206 Trần Đăng Ninh
53/TNQC-UBND 06-09-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Thế giới di động 12328
55/TNQC-UBND 06-09-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu
54/TNQC-UBND 06-09-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - FPT 117 Trần Đăng Ninh
52/TNQC-UBND 26-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - Cty bia Sài Gòn
51/TNQC-UBND 19-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Thế giới di động ngã tư Cao Lộc
50/TNQC-UBND 12-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Viettel Store
49/TNQC-UBND 11-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Công ty Hoàng Tuyết (Hội chợ ocop)
48/TNQC-UBND 10-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Thế giới di động 209 TĐN
47/TNQC-UBND 10-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Công ty cổ phần Thành Đô
46/TNQC-UBND 01-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Thế giới di động
45/TNQC-UBND 01-08-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Thế giới di động
43/TNQC-UBND 22-07-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi
43/TNQC-UBND 22-07-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi
42/TNQC-UBND 19-07-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu
41/TNQC-UBND 18-07-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Cty TNHH Toàn Đức
39/TNQC-UBND 12-07-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Kinh Đô
40/TNQC-UBND 12-07-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Mailand Hoàng Đồng
38/TNQC-UBND 08-07-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Viettel Lạng Sơn
36/TNQC-UBND 08-07-2022 Giấy-tiếp-nhận-thông-báo-sản-phẩm-Quảng-cáo-Băng-rôn-Điện-máy-xanh
37/TNQC-UBND 08-07-2022 Giấy-tiếp-nhận-thông-báo-sản-phẩm-Quảng-cáo-Băng-rôn-Mailand-Hoàng-Đồng
34/TNQC-UBND 05-07-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - FPT 117 Trần Đăng Ninh
32/TNQC-UBND 28-06-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu
33/TNQC-UBND 28-06-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Viettel Lạng Sơn
31/TNQC-UBND 16-06-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
29/TNQC-UBND 15-06-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Mailand Hoàng Đồng
27/TNQC-UBND 15-06-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy xanh
26/TNQC-UBND 10-06-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Khách sạn SoJo
1256/UBND-VHTT 03-06-2022 V/v Chấp thuận hồ sơ treo băng rôn, pano của BIDV Lạng Sơn (02.6.2022)
21/TNQC-UBND 19-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu (Cơ sở 3)
24/TNQC-UBND 19-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy xanh
22/TNQC-UBND 19-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Nhà thuốc Long Châu (Cơ sở 3)
25/TNQC-UBND 19-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - FPT 117 Trần Đăng Ninh
23/TNQC-UBND 19-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Thế giới di động
20/TNQC-UBND 11-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - cửa hàng Điện Máy Xanh
18/TNQC-UBND 09-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Nhà thuốc Long Châu
19/TNQC-UBND 09-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Nha khoa Phước An
17/TNQC-UBND 09-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Nhà Thuốc Long Châu
104/CV-VHTT 06-05-2022 Thông báo chấp thuận hồ sơ treo băng rôn, pano của BHXH tỉnh Lạng Sơn (06.5.2022)
16/TNQC-UBND 06-05-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY FPT
15/TNQC-UBND 28-04-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Bảo hiểm Dai-ichi
14/TNQC- UBND 27-04-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cty TNHH Trọng Tín
14/TNQC-UBND 20-04-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ IFA
13/TNQC-UBND 18-04-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cty cổ phần Sản xuất và thương mại Lạng Sơn
11/TNQC-UBND 15-04-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - cửa hàng Điện Máy Xanh
12/TNQC-UBND 15-04-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo đoàn người - Điện máy xanh 69 Ngô Quyền
10/TNQC-UBND 04-04-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Chi nhánh công ty cổ phần Thế giới di động
09/TNQC-UBND 21-03-2022 09 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Nha khoa Cao Chiến
08/TNQC-UBND 21-03-2022 08 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo bảng quảng cáo - Cty ADRI
07/TNQC-UBND 16-03-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo - CTCP bigsun
06/TNQC-UBND 15-03-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - F88 Lạng Sơn
05/TNQC-UBND 08-03-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTCP BĐS THOME
04/TNQC-UBND 03-03-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY FPT
03/TNQC-UBND 18-01-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY FPT
02/TNQC-UBND 14-01-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY may mặc Canifa
01/TNQC-UBND 11-01-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY cổ phần SXTM Lạng Sơn
51/TNQC-UBND 30-12-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo lưu động - VNPT Lạng Sơn
50/TNQC-UBND 27-12-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo lưu động - Điện máy xanh Cao Lộc
48/TNQC-UBND 24-12-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Chi nhánh công ty cổ phần Thế giới di động
49/TNQC-UBND 24-12-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Điện máy xanh 69 Ngô Quyền
47/TNQC-UBND 21-12-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo trên Bảng quảng cáo - Bia Sài Gòn
46/TNQCUBND 14-12-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTCP BĐS THOME
45/TNQC-UBND 26-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT TNHH Duy Quang)
44/TNQC-UBND 23-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Pano - DoJi Lạng Sơn
42/TNQC-UBND 10-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY cổ phần SXTM Lạng Sơn
41/TNQC-UBND 09-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY TNHH Toyota Bắc Ninh
40/TNQC-UBND 05-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CT TNHH Trọng Tín
39/TNQC-UBND 04-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT CP mặt trời sông hồng RD)
38/TNQC-UBND 21-10-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTCP BĐS T'HOME
37/TNQC-UBND 22-09-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Chi nhánh công ty cổ phần Thế giới di động
36/TNQC-UBND 19-09-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTy TNHH Hòa Phú HT (Gia hạn)
35/TNQC-UBND 08-09-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTCP BĐS T'HOME
34/TNQC-UBND 06-09-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn (Vincom Plaza)
33/TNQC-UBND 20-08-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn (Viettel Store)
32/TNQC-UBND 06-08-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (HKD Trần Thị Sâm)
31/TNQC-UBND 29-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cong ty CP Y te Thien Ngoc Lan
30/TNQC-UBND 28-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Kinh Đô
29/TNQC-UBND 15-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cty cổ phần G-HOME
28/TNQC-UBND 15-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cty TNHH GD&ĐT Ngọc Linh
27/TNQC-UBND 14-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT TNHH Toàn Đức)