Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
42/TNQC-UBND 10-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY cổ phần SXTM Lạng Sơn
41/TNQC-UBND 09-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTY TNHH Toyota Bắc Ninh
40/TNQC-UBND 05-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CT TNHH Trọng Tín
39/TNQC-UBND 04-11-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT CP mặt trời sông hồng RD)
38/TNQC-UBND 21-10-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTCP BĐS T'HOME
37/TNQC-UBND 22-09-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Chi nhánh công ty cổ phần Thế giới di động
36/TNQC-UBND 19-09-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTy TNHH Hòa Phú HT (Gia hạn)
35/TNQC-UBND 08-09-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - CTCP BĐS T'HOME
34/TNQC-UBND 06-09-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn (Vincom Plaza)
33/TNQC-UBND 20-08-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn (Viettel Store)
32/TNQC-UBND 06-08-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (HKD Trần Thị Sâm)
31/TNQC-UBND 29-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cong ty CP Y te Thien Ngoc Lan
30/TNQC-UBND 28-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Kinh Đô
28/TNQC-UBND 15-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cty TNHH GD&ĐT Ngọc Linh
29/TNQC-UBND 15-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cty cổ phần G-HOME
27/TNQC-UBND 14-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT TNHH Toàn Đức)
26/TNQC-UBND 12-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT TNHH giải pháp truyền thông toàn cầu)
25/TNQC-UBND 12-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Bùi Phi Hùng
24/TNQC-UBND 07-07-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn (CTCP BĐS T'HOME)
23/TNQC-UBND 25-06-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn (CT TNHH MTV Xe điện ĐK Việt Nhật)
22/TNQC-UBND 21-06-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn (Điện máy xanh 69 Ngô Quyền)
21/TNQC-UBND 17-06-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn (Điện máy xanh 69 Ngô Quyền)
20/TNQC-UBND 08-06-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn ( Điện Máy Xanh 206 Trần Đăng Ninh)
19/TNQC-UBND 18-05-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn ( Điện Máy Xanh 69 Ngô Quyền)
18/TNQC-UBND 14-05-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (Hoa Mặt Trời)
17/TNQC-UBND 14-05-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT Dai-ichi-life 29 Lê Lợi)
16/TCQC-UBND 14-05-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn ( Ông Trình Tân San)
15/TNQC-UBND 04-05-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT Dai-ichi-life 329 Bà Triệu)
13/TNQC-UBND 23-04-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn ( Nguyễn Thu Quỳnh)
14/TNQC-UBND 23-04-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn ( CT TNHH xe máy xe điện Trần Cương)
12/TNQC-UBND 20-04-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn ( Điện Máy Xanh 69 Ngô Quyền)
11/TNQC-UBND 13-04-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn (Hoàng Trung Đạt)
10/TNQC-UBND 02-04-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT CP Mặt Trời Sông Hồng)
09/TNQC-UBND 18-03-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Đoàn người ( Trung tâm kinh doanh VNPT Lạng Sơn)
08/UBND-VHTT 04-03-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Bảng qảng cáo (CT CP in và quảng cáo HASAPA)
06/TNQC-UBND 05-02-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn (Bùi Phi Hùng)
05/TNQC-UBND 04-02-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Bảng quảng cáo (CT CP Thẩm mỹ Thu Cúc)
04/TNQC-UBND 27-01-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Pano (Chi nhánh Kỹ thuật Viettel Lạng Sơn)
02/TNQC-UBND 18-01-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo (Điện máy xanh 69 Ngô Quyền)
03/TNQC-UBND 18-01-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo Băng rôn ( Điện Máy Xanh 206 Trần Đăng Ninh)
01/TNQC-UBND 14-01-2021 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn ( CT CP Quảng cáo và Hội chợ quốc tế IFA)