Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hoàn thiện văn kiện dự án “Hỗ trợ Chương trình biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh”

Sáng ngày 17/5, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Dự án “Hỗ trợ Chương trình biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh”. Cùng tham dự có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan, các nhà khoa học và chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực biến đổi khí hậu (BĐKH) và tăng trưởng xanh.

Báo cáo tại cuộc họp, Ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và BĐKH cho biết, thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục Dự án “Hỗ trợ Chương trình BĐKH và tăng trưởng xanh” vay vốn Ngân hàng thế giới, Bộ TN&MT được giao chủ trì, tiếp thu ý kiến các Cơ quan liên quan phê duyệt Dự án theo quy định. Đến nay, Bộ đã xây dựng Văn kiện Dự án, gửi xin ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan; và đang khẩn trường hoàn thiện để bảo đảm tiến độ và chất lượng hồ sơ Văn kiện dự án phục vụ đàm phán với Ngân hàng Thế giới.
 

1

Ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu báo cáo tại cuộc họp

 
Về mục tiêu tổng thể, Dự án nhằm hỗ trợ xây dựng, thực hiện các chiến lược, chính sách; củng cố thể chế và nâng cao năng lực tài chính phục vụ cho việc thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Nghị quyết số 24- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Do vậy, nhiều nội dung cụ thể và khả thi được đề xuất trong dự án như hỗ trợ xây dựng và đưa vào thực hiện các chiến lược, chính sách ưu tiên về thích ứng với BĐKH, tăng trưởng xanh, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH hướng tới nền kinh tế xanh của các cơ quan Trung ương và các tỉnh; nâng cao khả năng thích ứng của các cộng đồng tại những vùng dễ bị tổn thương do BĐKH và nước biển dâng; thực hiện đối thoại chính sách, tạo diễn đàn thuận lợi cho cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức tư nhân trong và ngoài nước tham gia đóng góp tài chính, công nghệ và tri thức vào các chương trình về BĐKH của Chính phủ; từng bước triển khai các dự án ưu tiên về BĐKH giai đoạn 2016 -2020.
Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ và các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực BĐKH và tăng trưởng xanh đã góp ý hoàn thiện Văn kiện dự án, trong đó quan tâm thể hiện sự quan tâm tới việc đẩy mạnh hiệu quả điều phối giữa các Bộ, ngành trong việc xác định các chính sách ưu tiên; tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách; giám sát, đánh giá việc xây dựng và thực hiện chính sách; phổ biến, tuyên truyền và áp dụng thực tế vào các ngành kinh tế; nghiên cứu, đề xuất áp dụng cơ chế giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; xây dựng và thực hiện các dự án triển khai các hoạt động chính sách; rà soát và từng bước hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo Chương trình SP-RCC; rà soát, sắp xếp dự án đầu tư thích ứng với BĐKH theo thứ tự ưu tiên; bố trí nguồn lực cho việc thực hiện các dự án ưu tiên và huy động hỗ trợ kỹ thuật từ nhiều nguồn khác nhau. Bên cạnh đó, việc tăng cường kiện toàn tổ chức quản lý nhà nước về BĐKH và tăng trưởng xanh; xây dựng chiến lược huy động sự tham gia của cộng đồng; tập trung đầu tư vào các dự án công trình thích ứng và giảm nhẹ BĐKH,… cũng được nhiều chuyên gia đề nghị bổ sung và làm rõ hơn trong nội dung Văn kiện dự án.
 

1

Toàn cảnh cuộc họp

 
Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Quý Kiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch cho rằng, mục tiêu và kết quả Dự án cơ bản đã bám sát với nội dung Quyết định số 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đề nghị cần xem xét bổ sung từng bước triển khai các dự án ưu tiên, trọng điểm về tăng trưởng xanh/các-bon thấp; đề nghị cần rà soát giảm thiểu các hoạt động nghiên cứu, xây dựng, thực hiện chính sách trong nội dung chính của Chương trình; cần bổ sung cơ chế phối hợp giữa Bộ TN&MT và các Bộ tham gia trong việc quản lý và thực hiện Dự án.
Về phía các nhà khoa học, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Mai Trọng Nhuận đề xuất Văn kiện dự án phải gắn với việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc và phù hợp với các cam kết của Việt Nam sau Hội nghị COP21 về BĐKH. Ngoài ra, cần làm rõ hơn kết cấu, nội dung văn kiện, để dễ theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện dự án hơn.
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây và triển khai thực hiện Dự án đối với Việt Nam, đặc biệt cần phải đảm bảo có sự thống nhất và gắn kết với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020; tích hợp, lồng ghép với việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc và các cam kết của Việt Nam sau Hội nghị COP21 về BĐKH. Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu chủ động phối hợp với Vụ Kế hoạch nghiên cứu, rà soát, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học và chuyên gia có liên quan để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ Văn kiện dự án theo quy định và bảo đảm tiến độ đàm phán của Ngân hàng thế giới.