Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nội dung

Tôi xin có câu hỏi, nhà tôi có 2 mảnh đất vườn chưa có sổ đỏ và muốn cấp mới. Gia đình đã nộp đơn xin cấp mới tại phường Vĩnh Trại từ tháng 10-2021 đến nay là tháng 4-2022 nhưng không hề có giấy hẹn hay hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cần những gì, chỉ nói về đợi người lên đo lại diện tích mảnh đất. và từ đó đến nay gia đình chưa thấy ai lên đo diện tích đất, tôi có tìm gặp và gọi điện trao đổi với cán bộ tiếp nhận đơn thì được giải đáp là "đang có dự án đi đo", lần gần đây nhất thì tôi được trả lời là "đang xác minh" và nói tôi tiếp tục đợi. Tôi có tìm và tra cứu trên mạng thì được biết.

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời hạn thực hiện do UBND cấp tỉnh quy định nhưng:
- Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Tôi xin hỏi thủ tục cấp mới tại phường với gia đình tôi sao lại lâu như vậy?

Trả lời

Tại Văn bản số 903/UBND-TNMT, ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ, tài liệu và kết quả làm việc với công dân, UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo kết quả như sau:

 

Năm 2021, ông Phan Chính đến UBND phường Vĩnh Trại để thực hiện thủ tục kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần dầu) đối với thửa đất tại Khối 8, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, diện tích khoảng 500m2. Tại thời điểm kê khai, hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật (ông Chính chưa cung cấp giấy tờ chứng mình nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và các giấy tờ khác có liên quan), ngoài ra ranh giới sử dụng đất đã có sự biến động. Để hoàn thiện hồ sơ, cán bộ địa chính đã hướng dẫn ông Chính kiểm tra, bổ sung hồ sơ và thực hiện thủ tục đo đạc đối với toàn bộ diện tích đất đang sử dụng. Tuy nhiên sau khi được hướng dẫn thì ông Phan Chính chưa nộp lại hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo.

 

Ngày 25/4/2022, UBND phường Vĩnh Trại đã mời ông Phan Chính đến làm việc để bổ sung hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại buổi làm việc ông Phan Chính nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp để hoàn thiện hồ sơ cấp GCN QSD đất gửi UBND phường Vĩnh Trại để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, ông Chính không có ý kiến thắc mắc gì thêm.

 

Từ kết quả kiểm tra nêu trên cho thấy năm 2021 ông Chính đến UBND phường Vĩnh Trại làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu), nhưng do hồ sơ chưa đầy đủ nên UBND phường Vĩnh Trại hướng dẫn gia đình bổ sung và chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ. Đến thời điểm hiện nay UBND phường tiếp tục hướng dẫn và phối hợp với ông Chính và các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trên cơ sở kết quả giải thích và kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo, ông Chính đã nhất trí tiếp tục phối hợp, củng cố hồ sơ để hoàn thiện theo quy định của pháp luật.
 

 

Tên của bạn
Hải
Địa chỉ email
hails@gmail.com