Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 20 May 2022

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn.

Trưởng ban biên tập: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó chủ tịch UBND thành phố

Địa chỉ: số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145; Email: ubndtplangson14@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện thoại

01

Nguyễn Thị Hồng Vân

Phó Chủ tịch UBND

thành phố

Trưởng Ban Biên tập

0911.138.688

02

Lăng Thị Trịnh

Chánh Văn phòng

HĐND-UBND thành phố

Phó Trưởng ban

Thường trực Ban Biên tập

0886.768.999

03

Vũ Lê Dũng

Phó Chánh Văn phòng

HĐND-UBND thành phố

Phó Trưởng ban Ban Biên tập

Trưởng bộ phận 1 cửa

0949.783.666

04

Hoàng Quân

Phó Chánh Văn phòng

HĐND-UBND thành phố

Trưởng ban

Tiếp công dân

0965.622.938

05

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Trực tiếp công dân

02053.716.214

06

Nguyễn Như Lê

Tổ trưởng bộ phận 1 cửa

0979.695.199

07

Hoàng Ngọc Loan

Văn thư

02053.879.309

08

Đặng Ngọc Duyên

Bảo vệ

02053.875.777

09

Lương Bá Hùng

Quản trị mạng

0856.731.322