Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HĐND thành phố Lạng Sơn khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Ba (kỳ chuyên đề) để thực hiện công tác bầu, kiện toàn chức danh lãnh đạo UBND thành phố và ủy viên UBND thành phố

Sáng ngày 30/11/2021, HĐND thành phố Lạng Sơn khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Ba (kỳ chuyên đề) để thực hiện công tác bầu, kiện toàn chức danh lãnh đạo UBND thành phố và ủy viên UBND thành phố.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí đại biểu HĐND thành phố Lạng Sơn khoá XXI. Kỳ họp đã nghe, nghiên cứu, thảo luận 08 tờ trình, Nghị quyết của HĐND và UBND thành phố về bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố, miễn nhiệm ủy viên UBND thành phố, bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố và các Nghị quyết của HĐND thành phố về xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố, miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố và bổ sung Ủy viên UBND thành phố.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy và đồng chí Dương Công Dũng, Chánh Văn phòng Thành ủy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đồng ý 30/30 phiếu đạt 100%.

Kỳ họp cũng đã miễn nhiệm ủy viên UBND thành phố đối với 02 đồng chí và thực hiện bầu bổ sung 02 đồng chí tham gia Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố được bầu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Chủ tịch UBND thành phố xác định đây là vinh dự của cá nhân đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố giao cho. Vì vậy, bản thân sẽ cố gắng hết mình để tiếp cận nhiệm vụ mới, kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết của mình chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố xây dựng thành phố Lạng Sơn ngày một phát triển, giàu đẹp, văn minh.