Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 50/KH-HĐPH ngày 14/02/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Lạng Sơn Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022.

Sáng ngày 09/12/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Lạng Sơn tổ chức cuộc họp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố năm 2022 để tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, nhiệm vụ trong tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023; họp xem xét thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lạng Sơn năm 2023 và bình xét công tác khen thưởng năm 2022. Đến dự chỉ đạo và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố và 19/25 thành viên hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tham dự.

 

Ảnh. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó chủ tịch UBND thành phố

- Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Lạng Sơn

 

Kết quả tại cuộc họp có 19/25 đại biểu tham dự có ý kiến tham gia góp ý trên các lĩnh vực công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố và nhất trí thông qua hai dự thảo Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lạng Sơn năm 2023 và danh sách dự kiến trình Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho 05 tập thể; 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2022.

 

Ảnh. Toàn cảnh cuc họp

 

Kết thúc cuộc họp đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, chủ trì, ghi nhận, biểu dương và đánh giá kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2022 trên địa bàn thành phố, đặc biệt là kết quả hòa giải thành ở cơ sở đạt tỷ lệ đạt 83,57%. Tuy nhiên cũng còn một số hạn chế như hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên một số lĩnh vực cũng còn chưa cao.

 

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được trong năm 2022 và có giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong năm 2023, tiếp tục phát huy nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên của Hội đồng, thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành thành phố để tham mưu triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai các Luật, văn bản QPPL thuộc ngành mình quản lý. Trong đó cần tập trung chú trọng tuyên truyền triển khai Luật, các văn bản luật liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2023.

 

Nguồn tin: Hoàng Yến Chuyên viên Phòng Tư Pháp thành phố