Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Tòa án nhân dân trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, dân sự (từ ngày 15/9/2018 đến ngày 30/9/2020)

             Chiều ngày 10/11/2020, Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tòa án nhân dân tỉnh (viết tắt là TAND) về việc tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND-TAND trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, dân sự (viết tắt là Quy chế số 01) giữaTAND thành phố Lạng Sơn với Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) thành phố Lạng Sơn.

             Trên cơ sở trao đổi, thống nhất giữa UBND thành phố và TAND thành phố, đã thống nhất tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế số 01.

               Với các Nội dung sau:

               Đánh giá công tác chỉ đạo,tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Quy chếsố 01(thời gian từ ngày 15/9/2018 đến 30/9/2020) của UBND thành phố và TAND thành phố.

               Đánh giá kết quả công tác phối hợp giữaTAND thành phố và UBND thành phố, trong đó tập trung đánh giá những nội dung chủ yếu sau:

-Việc gửi thông báo thụ lý vụ án và kết quả giải quyết các vụ án hành chính, dân sự có UBND thành phố tham gia tố tụng;

-Việc Tòa án yêu cầu UBND thành phố phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan vụ án dân sự, hành chính; phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp của UBND thành phố về thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, dân sự;

-UBND thành phố, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố trong việc cung cấp cho TAND thành phố, TAND tỉnh các tài liệu chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án. Đánh giá việc cung cấp tài liệu chứng cứđã đảm bảo đúng thời gian, hình thức, nội dung chưa? Có khó khăn vướng mắc gìtrong quá trình cung cấp tài liệu, chứng cứ;

-Việc cử cán bộ phối hợp tham gia các biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ như xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, trưng cầu giám định, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ...;

-Trách nhiệm của UBND cấp xã, phường trong việc chuyển giao bản án, quyết định và các văn bản tố tụng khác của TAND thành phố cho đương sự khi có yêu cầu của TAND thành phố, kết quả thực hiện;

-Về vấn đề ủy quyền của UBND thành phố, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố khi tham gia tố tụng tại Tòa án; việc UBND được ủy quyền cho các phòng ban tham mưu tham gia tố tụng, hiệu quả giải quyết các vụ án như thế nào? Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án;

-Công tác phối hợp giữa UBND thành phố và TAND thành phố trong công tác xử lý đơn khởi kiện vụ án hành chính, vụ án dân sự theo thẩm quyền giải quyết tại Tòa án hoặc tại UBND.