Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyển quân năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 25/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyển quân năm 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố tổ chức tập huấn Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyển quân năm 2021

Triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành và hệ thống mẫu biểu quy trình thực hiện công tác tuyển quân.

                                                                                                                                                Người đưa tin: QTM