Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan trên phần mềm VNPT - iOffice

Nhằm trang bị kiến thức và cập nhật những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh và Sở Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ, nhất là việc thực hiện lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan trên phần mềm VNPT - iOffice.

Chiều 27/6, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan trên phần mềm hệ thống quản lý văn bản VNPT – iOffice cho đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố và Lãnh đạo, công chức UBND các phường, xã.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Anh, Trưởng phòng Nội vụ thành phố chủ trì

Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các đồng chí Báo cáo viên là lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm CNTT Viễn thông Lạng Sơn triển khai các nội dung của:Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/1/2013 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Giới thiệu các chức năng thực hiện lưu hồ sơ lưu trữ trên Hệ thống VNPT-iOffice; Hướng dẫn công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, CBCC phường, xã thực hành lập Danh mục hồ sơ công việc; Cách lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống VNPT-iOffice, xử lý những lỗi thường gặp trong sử dụng phần mềm… và thảo luận, trao đổi, giải đáp những vấn đề vướng mắc trong thực hiện tạo lập danh mục hồ sơ, tiêu đề hồ sơ, công tác phối hợp, công tác quản lý giao đầu mối của từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân để thực hiện….