Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020

         Thực hiện Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết với thành phần:

          - Đại diện Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và cơ quan Bộ CHQS tỉnh (Có giấy mời riêng);

          - Đại diện Thường trực Thành uỷ;

          - Đại diện Thường trực HĐND thành phố;

          - Lãnh đạo UBND thành phố;

          - Đại diện Thường trực UBMTTQVN thành phố;

          - Đại diện Lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành uỷ và các đoàn thể của thành phố;

          - Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Văn phòng HĐND-UBND thành phố;

          - Đại diện Lãnh đạo Công an thành phố, Đội trưởng một số đội nghiệp vụ liên quan (do Công an thành phố mời);

          - Chỉ huy, cơ quan Ban CHQS thành phố; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cơ quan, tổ chức thuộc thành phố; Trung đội trưởng dân quân cơ động, dân quân binh chủng (do Ban CHQS thành phố mời);

            - Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các phường, xã;

           - Các cá nhân trong danh sách khen thưởng;

           - Mời phóng viên Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh đưa tin Hội nghị.