Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp xét tiến độ xây dựng Trung tâm điều hành Đô thị thông minh (Intelligent Operations Center - IOC) thành phố Lạng Sơn.

Chiều 10/3/2021, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức họp xem xét tiến độ xây dựng Trung tâm điều hành Đô thị thông minh (Intelligent Operations Center - IOC) thành phố Lạng Sơn.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo VNPT Lạng Sơn; lãnh đạo các phòng thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Đô thị thông minh là mô hình thành phố ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để quản lý, nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống đô thị, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên.

Ngày 28/12/2020 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quyết định số 2750/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 trong đó chọn UBND thành phố Lạng Sơn triển khai thí điểm Trung tâm điều hành Đô thị thông minh của thành phố.

Tính đến đầu tháng 3/2021, UBND thành phố Lạng Sơn đã lựa chọn địa điểm thành lập Trung tâm điều hành Đô thị thông minh thành phố Lạng Sơn tại tầng 1, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Lạng Sơn. VNPT Lạng Sơn làm đơn vị cung cấp phần mềm, đường truyền và hỗ trợ kỹ thuật.

Trung tâm điều hành Đô thị thông minh thành phố Lạng Sơn có 8 phần mềm lõi gồm:

(1) Hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành và giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc UBND thành phố;

(2) Phân tích, giám sát và đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ tại Bộ phận 1 cửa điện tử;

(3) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về trật tự đô thị thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố;

(4) Theo dõi, giám sát tình hình trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn;

(5) Phân tích, đánh giá và cung cấp thông tin các nội dung liên quan đến lĩnh vực du lịch;

(6) Phân tích, đánh giá và cung cấp thông tin các nội dung liên quan đến lĩnh vực Giáo dục;

(7) Theo dõi, phân tích báo chí, mạng xã hội phản ánh các nội dung liên quan đến thành phố Lạng Sơn;

(8) Cập nhật, cung cấp số liệu báo cáo bộ ngành địa phương.

Trong thời gian tới, UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kết nối và chia sẻ các dữ liệu về Giám sát quản lý văn bản và điều hành; Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử; Phản ánh ý kiến của người dân; Giám sát trật tự đô thị - An toàn giao thông; Giám sát lĩnh vực du lịch; Giám sát lĩnh vực Giáo dục; Phân tích báo cáo bộ, ngành, địa phương... và đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành Đô thị thông minh thành phố Lạng Sơn. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các phường, xã tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân cài đặt phần mềm để phản ánh các nội dung liên quan về Trung tâm điều hành Đô thị thông minh.

Trung tâm điều hành Đô thị thông minh dự kiến khai trương và đi vào hoạt động vào tháng 5/2021.