Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 26/3/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp huyện. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Thành ủy thành phố Lạng Sơn dự và chỉ đạo đại hội.

MTTQ TP.jpg
Văn nghệ chào mừng đại hội

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Nổi bật là tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai tốt các cuộc vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 90% hộ gia đình thực hiện đúng các quy định trong xây dựng, sửa chữa nhà ở, tích cực tham gia đóng góp xây dựng vỉa hè, đường giao thông, điện chiếu sáng, các công trình phúc lợi… Đến nay, 3/3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố có 38 tuyến phố văn minh đô thị.

Các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội, công tác giám sát và phản biện xã hội cũng đạt những kết quả quan trọng. 5 năm qua, MTTQ thành phố đã tổ chức giám sát được 29 cuộc, phối hợp và tham gia giám sát được 88 cuộc, phản biện xã hội được 9 dự án… Qua đây, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục trong tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn.

MTTQ TP2.jpg
Biểu quyết hiệp thương cử Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn

nhiệm kỳ 2019 – 2024

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ thành phố Lạng Sơn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hướng về cơ sở để triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đi đôi với phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân…

Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 51 vị vào Ủy ban MTTQ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ cấp trên.

                                                                                                                   Theo Baolangson.vn