Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020

Thực hiện Công văn số 4459/BGDĐT-VP ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020;Giấy mời số 398/GM-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020. UBND thành phố tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục và Đào tạo với Nội Dung:

Hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổng kết năm học 2019 -2020 và giai đoạn 2016 -2020; triển khai nhiệm vụ năm học 2020 -2021 và những năm tiếp theo.

                                                                                                                                    Nguồn tin: QTM