Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sức sống Hoa Đào

Sáng nay, ngày 05/10/2020, thành phố Lạng Sơn tổ chức nghi lễ chào cờ định kỳ nhằm thông báo nhanh kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và triển khai nhiệm vụ của tháng tiếp theo.

Dự lễ chào cờ có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính, khối phường xã và đông đủ lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố.

Nghi thức chào cờ đầu tháng nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời nhắc nhở toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thành phố nâng cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.