Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập TPLS on 18 January 2018

THƯỜNG TRỰC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Chủ tịch HĐND thành phố

Đ/c Phạm Đức Huân-0914668253

Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Đ/c Nguyễn Thị Hường-0983563866

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Chủ tịch UBND thành phố                     Đ/c Nguyễn Văn Hạnh-0988299666

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố             Đ/c Đặng Quốc Minh-0989160819

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố             Đ/c Nông Bích Diệp-0888921982     

 

            

VĂN PHÒNG HĐND & UBND THÀNH PHỐ

Chánh Văn phòng

Đ/c Hoàng Thái Lâm

0941133444

Phó Chánh Văn phòng

Đ/c Trần Đức Thọ

0978465555

Phó Chánh Văn phòng

 

Phó chánh văn phòng

Đ/c Lăng Thị Trịnh

0886768999

Hoàng Quân

0965622938

 

THANH TRA THÀNH PHỐ

Chánh Thanh tra

Đ/c Hồ Thị Tố Uyên

0979871526

Phó Chánh Thanh tra

 

Phó Chánh Thanh tra

Đ/c Hoàng Văn Đức

0978002682

Đ/c Nguyễn Thị Phương

0976618406

 

PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng

Đ/c Ngô Bích Hợp

0836950678

Phó Trưởng phòng

Đ/c Bế Thị Thu

0978002755

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Thị Trân Phương

0944065517

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Thị Tuyến

0985588358

Phó Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Trần Đức Long

0915035699

Đ/c Nguyễn Đình Toàn

0849268666

 

PHÒNG KINH TẾ

Trưởng phòng

Đ/c Phạm Công Cường

0906178988

Phó Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Tô Thị Na

0917292121

Đ/c Lý Minh Hải

0982025369

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng

Đ/c Lê Thị Nhiên

0915475926

Phó Trưởng phòng

Đ/c Dương Thị Thu Thủy

0915476234

Phó Trưởng phòng

Đ/c Hà Quang Nam

0914777252

                                                                      PHÒNG TƯ PHÁP

Trưởng phòng

Đ/c Vi Văn Ba

0912157157

Phó Trưởng phòng

Đ/c Lương Thị Mỹ Dung

0982190838

                                                   PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Trưởng phòng

Đ/c Bùi Thị Quỳnh Anh

0838889838

Phó Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Duy Trường

0936194589

Đ/c Đoàn Đức Thanh

0913278585

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Trưởng phòng

Đ/c Đinh Bằng Sơn

0916531866

Phó Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Bùi Ngọc Đức

0912738709

Đ/c Lương Thị Thơm

0982066068

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Trưởng phòng

 Đ/c Hoàng Minh Thảo

0915601388

Phó Trưởng phòng

Đ/c Vũ Lê Dũng

0949783666

Phó Trưởng phòng

Đ/c Phạm Thị Thuận

0977236005

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Lệ Thùy

0989655789

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Thị Hoa

0836991916