Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ký kết chương trình phối hợp giữa UBND thành phố Lạng Sơn với Đài PTTH tỉnh

Ký kết chương trình phối hợp giữa UBND thành phố Lạng Sơn với Đài PTTH tỉnh

       LSO-Chiều nay (20/6), UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức chương trình ký kết Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và thực hiện chuyên mục truyền hình giữa UBND thành phố và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. Dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương.

       Sau khi nghe báo cáo tóm tắt đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền giữa UBND thành phố và và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh trong thời gian qua, hai bên đã thông qua dự thảo Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và thực hiện chuyên mục truyền hình giữa UBND thành phố với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Quy chế phối hợp được thực hiện với mục đích tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền tải những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn thành phố; cung cấp và đăng tải kịp thời, chính xác các thông tin liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, vấn đề dư luận xã hội quan tâm; tuyên truyền hoạt động của lãnh đạo UBND thành phố trên sóng đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

       Sau khi thông qua Quy chế phối hợp, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp cung cấp thông tin.

                                                                                   

 

 

                                                                                Nguồn: Báo Lạng Sơn