Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lực lượng chức năng các phường, xã đã thành lập các điểm chốt kiểm tra

Hiện nay, vẫn còn một số người dân chưa chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi công cộng... Lực lượng chức năng các phường, xã đã thành lập các điểm chốt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Vì một cộng đồng an toàn, rất mong mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch của các cơ quan chức năng