Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Năm 2020: Thành phố Lạng Sơn đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, xây dựng đô thị văn minh

Thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Lạng Sơn. Được sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) thành phố, cùng với quyết tâm và sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong năm 2019 phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính - Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ - Xây dựng đô thị văn minh - Phục vụ người dân và doanh nghiệp”, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra các nhóm giải pháp để triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Lê Trí Thức - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, công tác TĐKT từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đi vào nền nếp, có sự đổi mới về nội dung, hình thức và ngày càng có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, phục vụ nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và của thành phố; ưu tiên khen thưởng cho tập thể cơ sở và người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất.

Tiêu biểu là: Phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; phong trào thi đua “Thành phố Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020”; phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và 17 năm thành lập thành phố Lạng Sơn; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào thi đua cao điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”...

Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực - Trường học công viên”. Ngành Y tế với phong trào “Cán bộ y tế làm theo lời Bác”, thực hiện “Lương y như từ mẫu”; “Cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp”.

Công an thành phố với phong trào thi đua đặc biệt kỷ niện 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đảng ủy Quân sự thành phố duy trì có nền nếp, hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”; phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn, quyết thắng”...

Sau mỗi đợt thi đua đã tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc. Điển hình như: Tổng kết phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và 17 năm thành lập thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 18 tập thể, 29 cá nhân và 4 hộ gia đình. Tổng kết phong trào thi đua “Thành phố Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 21 tập thể, 15 cá nhân...

 

Các cá nhân được khen thưởng trong năm 2019

Kết quả từ các phong trào thi  đua được minh chứng qua sự tăng trưởng về kinh tế, văn hóa - xã hội, ổn định về chính trị. Cụ thể: Kinh tế phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu là 11,68% (kế hoạch là 11-12%); thu ngân sách tăng 19% so với cùng kỳ. Chất lượng giáo dục được duy trì vững chắc, Phòng GD&ĐT thành phố được suy tôn đứng thứ nhì Cụm thi đua các phòng GD&ĐT trong tỉnh và được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, cung cấp kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật và sự lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố, các vấn đề dư luận quan tâm...

Ngành Y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác chính sách xã hội, lao động việc làm được quan tâm nên tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố tiếp tục giảm mạnh, đời sống của người có công, gia đình chính sách, người nghèo được nâng lên.

Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, cải cách hành chính (CCHC), thành phố Lạng Sơn tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ ục hành chính (TTHC); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn. Kết quả năm 2019, CCHC thành phố được UBND tỉnh chấm 84 điểm, xếp thứ nhất trong khối các huyện, thành phố. Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Lạng Sơn tiếp tục xây dựng hình ảnh, phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuẩn mực, chuyên nghiệp, văn minh, trách nhiệm, thân thiện trong hoạt động công vụ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cá nhân được khen thưởng trong năm 2019

Phong trào thi đua “Thành phố Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Thành phố có 3/3 xã tiếp tục giữ vững 19 tiêu chí đã đạt được và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; hoàn thành 6 khu dân cư kiểu mẫu, hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hòng Đồng. Đặc biệt, năm 2019 cán bộ và nhân dân thành phố Lạng Sơn được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới.

Các cá nhân được khen thưởng trong năm 2019

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, trong đó có nhiệm vụ tổ chức Đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nêu cao tinh thần thi đua chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, trên cơ sở những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2019, trong năm 2020, thành phố Lạng Sơn tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính - Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ - Xây dựng đô thị văn minh - Phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Mục tiêu chung là: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đã đề ra. Duy trì mục tiêu phát triển một số ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn. Tập trung phát triển du lịch, dịch vụ; đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở, nâng cấp, chỉnh trang đô thị tạo bước chuyển biến rõ nét về bộ mặt đô thị. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đẩy mạnh CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện góp phần thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo tiền đề cho bước phát triển toàn diện và vững chắc trong giai đoạn 2021 - 2025./.