Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH CHI NHÁNH TỈNH LẠNG SƠN TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN NGHIỆP VỤ UỶ THÁC CHO VAY QUA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Trong thời gian qua, các tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác các cấp đã phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, triển khai kịp thời các chương trình tín dụng chính sách tới người nghèo và đối tượng chính sách khác, giúp người dân được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tạo kênh dẫn vốn hữu hiệu, tin cậy đối với nhân dân và cấp ủy Đảng, chính quyền.

Được sự đồng ý của UBND tỉnh, để tiếp tục nâng cao chất lượng uỷ thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19, sáng ngày 08/6/2021, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tập huấn trực tuyến nghiệp vụ uỷ thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội.

Dự tại điểm cầu Hội sở tỉnh có các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Phòng giao dịch NHCSXH các huyện có lãnh đạo và chuyên viên các tổ chức CTXH các huyện. Trực tiếp lên lớp tập huấn là lãnh đạo chi nhánh và lãnh đạo các Phòng chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH tỉnh.

Tại hội nghị các thành phần đã được nghe các nội dung về Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động uỷ thác cho vay đối với Hội, đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát Hội, đoàn thể cấp xã, các tổ Tiết kiệm và vay vốn; lưu giữ hồ sơ uỷ thác của Hội, đoàn thể nhận uỷ thác cấp xã, tổ Tiết kiệm và vay vốn, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại cơ sở.