Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

NHCSXH TỈNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO THUỘC NHCSXH TRUNG ƯƠNG, TỈNH UỶ QUẢN LÝ NĂM 2021

Sáng ngày 15/12/2021, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo thuộc NHCSXH Trung ương, Tỉnh uỷ quản lý năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đại diện một số Ban của Tỉnh uỷ, Ban Giám đốc chi nhánh, các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp chi nhánh và Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH các huyện.