Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 16 January 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
78 /STC-QLNS
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
Du thao KH thu chi 2019 (gui cac don vi gop y).doc 153.5 KB