Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 5 September 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
899 /TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành