Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 11 November 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1059 /TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành