Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 14 November 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1266 /QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
1266pl.pdf 489.72 KB