Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 27 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1796/UBND-TCKH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
luat-55-2019-qh14.pdf 644.06 KB