Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 24 August 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
278,304,372,374,375,379,381.386,391,398,399/GPXD-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành