Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 25 August 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
225/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Phu luc I. Bieu mau KH KTXH nam 2021.xls 252.5 KB