Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 15 September 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
243/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành