Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 25 September 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
311,324,390,433,436,437,441/GPXD-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành