Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 30 November 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
469,484,490,492,493,494,495,496,497,502,503,505,507,510/GPXD-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành