Nhảy đến nội dung
Submitted by Tổng biên tập on 22 December 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
102/NQ-HĐND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
3..NQ HDND-Bieu-XD-KH-2021-30.11 (1).xls 190.5 KB