Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 29 December 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
3226/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
To trinh công nhận khối văn hóa năm 2020.pdf 1.07 MB