Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 15 January 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
341,516,522,528,544/GPXD-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành