Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 9 April 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
113/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành