Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 19 July 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
107/TTr-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Bieu BSDMCBĐT va KHV 2021 (TTr).xls 343 KB