Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 4 August 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
23/NQ-HĐND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
-NQ-Bieu-BSDMCBĐT-va-KHV-2021 (1).xls 354.5 KB