Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 9 September 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
408/CV-LĐTBXH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
CV so 49 tuyen LĐ Cty Powerchina TQ.pdf 1.63 MB