Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 5 October 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
435/GM-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành