Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 23 December 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
38/NQ-HĐND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
31. Bieu kem theo NQ KHĐTC-2022.xls 492 KB