Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 13 January 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
79/UBND-LĐTB&XH
Ngày ban hành
Ngày ban hành