Skip to main content
Submitted by on 19 April 2022

Đồng chí Đoàn Thị Loan

UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

 

Đồng chí Nông Bích Diệp 

Phó Bí thư thường trực Thành ủy

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh

Phó  Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố