Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 21 April 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
02/TNQC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
market LS.pdf 279.18 KB